PŘÍSPĚVKY – sezóna 2016/2017

Za období :  1. 9. 2016 – 30. 06. 2017

 

Číslo účtu: 43-3720040207/0100

Kategorie a celková částka za dané období:  

Muži = 3 520 Kč

Dorost = 3 320 Kč

Žáci/žákyně = 2 670 Kč

Přípravky = 2 420 Kč

Variabilní symbol:  nevyplňovat

Do poznámky, popisu:  jméno a příjmení hráče

 

Věková příslušnost                                   Muži            Dorost        Žactvo         Přípravka

Licence ( 1x za rok):                                 200              100               50                 0

Sokolský příspěvek ( 1x za rok):               300              300             100                 0

Pojištění ( 1x za rok):                                  20                20               20                20

Oddílové příspěvky (10 měsíc):                300               290             250              240

 

Licence:

Je povinností odvést prostřednictvím klubu pro každého hráče hrajícího soutěž. Peníze jsou poukazovány na Krajské centrum mládeže, z nichž jsou hrazena soustředění, memoriály, turnaje talentovaných hráčů Pardubického kraje. I naši hráči jsou v centru KCM. Část těchto peněz slouží i k zabezpečení chodu ČVS.

 

Sokolský příspěvek:

Vzhledem k naší příslušnosti k Tělocvičné jednotě SOKOL platíme vždy jednou za rok 300,- Kč (dospělí) a 100,- Kč (mládež) na chod jednoty.

 

Pojištění:

Slouží jako pojištění proti úrazům při trénincích a akcích pořádaných oddílem.

 

Oddílové příspěvky:

Výše je odlišena podle kategorie od 240,-Kč přípravka, 260,- Kč žactvo, 280,- Kč dorost až po 300,- Kč muži za jeden měsíc. Tato částka odpovídá spoluúčasti na přípravě družstva pod dohledem odborně vyškoleného trenéra a účasti v soutěžích a turnajích. Dále oddíl poskytuje tréninkové pomůcky (míče, sítě, dresy atd.)

 

K dispozici a potřebě hráčů je plně hala ZŠ Nádražní včetně šaten, sprch a sociálního zařízení, pro letošní rok bude opět připraveno soustředění pro všechny věkové kategorie. V rámci přípravy využíváme i další pomůcky oddílu – posilovnu a krytý bazén.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.